NÊN CHỌN ĐÁ TỰ NHIÊN HAY ĐÁ NHÂN TẠO CHO CÔNG TRÌNH?

Lĩnh vực kiến trúc xây dựng là lĩnh vực luôn đòi hỏi sự thay đổi, luôn cần những cái mới về vật liệu, thiết kế, cấu trúc, thi công… Trong đó, nổi bật nhất là vấn đề sử dụng vật liệu trong các công trình, một trong số đó là sự lựa chọn giữa đá tự nhiên và đá nhân tạo.

Read more